Diplomag

Behandling av IBS

Diplomag IBS Produkter

Lindring av IBS-symtom


Diplomag® IBS erbjuder ett alternativ för behandling av IBS för både diarré och förstoppning. Produkternas högklassiga sammansättning är skapad framför allt för att minska symtomen på irritabel tarm. De verksamma ämnen i Diplomag® IBS Diarré-preparatet är bentonitlera och simetikon. De verksamma ämnena i Diplomag® IBS Förstoppning-preparatet är makrogol 3350, psyllium och simetikon. Båda preparaten är CE-märkta medicintekniska produkter.

Läs mer om produkterna via länkarna nedan:

Vad är IBS?


IBS är en förkortning av engelskans Irritable Bowel Syndrome, som på svenska översätts till funktionella tarmbesvär, funktionell tarmsjukdom eller irritabel tarm. IBS är en av världens vanligaste sjukdomar och därmed en av de vanligaste diagnoserna som ställs idag. Trots detta saknas kunskap om varför vi får irritabel tarm. Problemen debuterar ofta mellan 10 och 40 års ålder; det är sällsynt att människor över 40 år drabbas.

IBS är känd för att vara en smärtsam sjukdom, trots att irritabel tarm är helt ofarligt. Det är speciellt efter måltider som smärtan infinner sig, för att försvinna när tarmen töms eller under natten. När du har IBS är det tarmens eget arbete och dess känsel som inte riktigt fungerar som det ska. När motoriken i tjocktarmen inte reagerar som vanligt gör det att musklerna arbetar antingen för snabbt eller för långsamt. Personer med irritabel tarm har ökad smärtkänslighet i tarmen, vilket gör att de känner av magen mer än vanligt.

Inom IBS har vi två underkategorier: funktionell förstoppning och funktionell diarré. Hur din IBS ser ut är högst individuellt och symtomen kan variera från ena dagen till den andra. Irritabel tarm utvecklas i tjocktarmen, och i vissa fall sprider det sig till tunntarmen. De typiska symtomen är buksmärtor och oregelbunden tarmfunktion, där de flesta har omväxlande diarré och förstoppning. Större delen av drabbade har huvudsakligen problem med diarré, medan en mindre andel huvudsakligen lider av förstoppning. Det hindrar inte att de allra flesta upplever att symtomen förekommer växelvis, trots att de huvudsakligen har ett av problemen.

I samband med en irritabel tarm är problem som utspändhet, uppblåst mage och uppkördhet vanliga. Den uppblåsta magen beror på gaser i tarmen, som är en av anledningarna till magsmärtor.

Vad beror IBS på? 


Det är oklart varför vi får IBS. Antagligen handlar det om flera faktorer som tillsammans skapar irritabel tarm. Det handlar om förändringar i hur tarmens muskler och nerver fungerar, hur nerverna mellan tarm och hjärna samspelar samt stress och oro. IBS kan också vara ärftligt.

Vi har desto större uppfattning om vad som triggar symtomen och hur vi kan främja dem. I och med att IBS handlar om matsmältning är kosten en stor del i problematiken, speciellt sådan som är svår för tarmen att hantera. Men även om du drar ner på livsmedel som orsakar problem för just din tarm, kan andra medel behövas för att slippa magsmärtor, diarré och förstoppning. För att bli kvitt problemet när det uppstår kan vi vara till hjälp, genom att lindra smärta och underlätta vardagen.