Produktutveckling

När det står "Verman" på förpackningen vet du att produkten är resultatet av ett gediget utvecklingsarbete av erfarna professionella medarbetare.

Pålitliga produkter

Vi står bakom våra produkter

Vår produktutvecklingsavdelning ansvarar för tillförlitligheten hos Vermans produkter. Pålitlighet är det viktigaste kriteriet för våra produkter. För oss på Verman betyder detta tre saker:

  • Genuina hälsofördelar framtagna för olika skeden av livet
  • Vetenskapliga forskningsbevis
  • Produkter baserade på officiella näringsrekommendationer

Våra produkter främjar hälsan och sammansättningarna är vetenskapligt motiverade.

Medarbetare hos Verman

Vi skapar förutsättningar för bättre hälsa och välbefinnande för varje skede i livet.

Skapandet av produkter

Innovation

Nya innovationer ligger Verman varmt om hjärtat. Vår grundare Seppo Vertanens ambition när han startade Verman var att utmana de produkter och verksamhetsmetoder som fanns på marknaden. Vi fortsätter fortfarande traditionen som skapats av Seppo och under ledning av produktutvecklingsteamet
skapar vi förutsättningar för bättre hälsa och välbefinnande för varje skede i livet.

Våra produkter är resultatet av forskningssamarbeten med vårdpersonal och ett följande av globala trender med hjälp av våra internationella kollegor. Vi använder också hela Vermans personal som idékällor, oavsett avdelning och titel.

Innovation i vår produktutveckling

Vår produktutvecklingsavdelning

Vetenskaplig kunskap och intresse för välmående

På vår produktutvecklingsavdelning finns en bred kompetens. Till exempel arbetar här näringsspecialister, farmaceuter, kemister, mikrobiologer, immunologer och molekylärbiologer. Tillsammans utvecklar vi produkter som stödjer människors välmående.

Även om vi har olika bakgrunder och styrkor är förenas vi av ett starkt intresse för människors välmående, öppenhet och strävan efter att vara pionjärer.

Utveckling av produkter