Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy ger information om hur personuppgifter behandlas på webbplatserna för Verman Sverige AB (“Verman”) och dess varumärken (individuellt och kollektivt “Vermans webbplatser”). Personuppgifter som samlas in via Vermans webbplats behandlas i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning.

1. Controller och kontaktperson

Kontaktuppgifter till controller
Verman Sverige AB
Nääs Fabriker
Box 5052
448 51 Tollered
info@verman.se

Kontaktperson
Verman Sverige AB
Nääs Fabriker
Box 5052
448 51 Tollered
info@verman.se

2. Vilken data behandlar vi?

I det följande kommer vi att berätta vilka olika uppgifter vi behandlar och hur vi samlar in dem.

När du kontaktar oss eller ger feedback via onlineformuläret på Vermans webbplats:

 • Föremål för kontakt eller feedback
 • Namn (valfritt)
 • Adressinformation (ej obligatorisk)
 • Telefonnummer och mejl
 • Meddelandeinnehåll

När du prenumererar på Vermans nyhetsbrev:

 • Namn
 • E-post

När du registrerar dig för ett evenemang eller en utbildning som anordnas av oss med hjälp av onlineformuläret på Vermans hemsida:

 • Namn
 • Arbetstelefonnummer och jobbmail
 • Befattning
 • Information om specialkost

Information som samlas in med hjälp av cookies:

 • Namn
 • E-postadress och lösenord
 • Adressinformation
 • Återförsäljarens kontaktinformation

Observera att vissa av Vermans onlinetjänster har en egen integritetspolicy, enligt vilken personuppgifter behandlas i den tjänsten.

Information som samlas in med hjälp av cookies:

 • Information som samlats in från användningen av webbplatsen, till exempel vilka delar av Vermans webbplats du har surfat på och vilka produkter du har sökt information om (inklusive intressen som härleds med hjälp av användning och webbläsardata för riktad marknadsföring)
 • Information om webbläsare, webbläsarversion, operativsystem, mobil enhetsmodell och IP-adress

3. Ändamål med användning av personuppgifter och rättslig grund för behandling

Vi behandlar dina uppgifter när det är nödvändigt och syftet med användningen av personuppgifterna har fastställts. I det följande förklarar vi för vilka ändamål vi samlar in uppgifterna och den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter:

Syftet med användningen av personuppgifterRättslig grund för behandlingMer information
Säkerställa säkerheten och funktionaliteten på Vermans webbplats med hjälp av cookies.Berättigat intresse.
Vi har ett berättigat intresse av att skydda säkerheten på Vermans webbplatser och deras funktionalitet genom att använda “nödvändiga cookies”.

Feedback eller kontakt från kunder relaterad till produktkvalitet.Laglig skyldighet.

Annan feedback eller kontakter från kunder, till exempel via onlineformulär.
Berättigat intresse.
Vi har ett berättigat intresse av att utveckla våra produkter och verksamhet baserat på utvecklingsidéer eller feedback som ges till oss.

Prenumeration på nyhetsbrev.Berättigat intresse.
Vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra produkter och ge användbar information om våra produkter till dem som är intresserade av dem genom nyhetsbrev.
Vi skickar inga nyhetsbrev till andra än de som har beställt det separat. Men om du bestämmer dig för att du inte längre vill ta emot vårt nyhetsbrev kan du avregistrera dig genom att följa länken i slutet av nyhetsbrevet.


När du anmäler dig till ett evenemang eller utbildning som anordnas av oss.
Berättigat intresse.
Vi har ett berättigat intresse av att anordna evenemang och utbildningar för våra återförsäljare så att återförsäljarna känner till våra produkter bättre.

Tillhandahålla marknadsföringsmaterial och produktspecifik information till våra återförsäljare på vår webbplats (vid registrering och inloggning i området avsett för återförsäljare).Berättigat intresse.Vi har ett berättigat intresse av att tillhandahålla vårt marknadsföringsmaterial och användbar information om våra produkter till återförsäljare.

Data som samlas in med hjälp av cookies, såsom preferenser, statistisk data och data som samlats in för riktad marknadsföring.

Samtycke.

4. Datalagringsperiod

Vi behåller uppgifterna under den tid som krävs för att kunna genomföra de användningsändamål som nämns i denna integritetspolicy.

Vi behåller informationen som samlas in med hjälp av onlineformulären i högst 12 månader efter att vi har fått kontakten eller feedbacken.

Vi behåller information relaterad till beställning av nyhetsbrev så länge du prenumererar på vårt nyhetsbrev. När du avbryter prenumerationen på vårt nyhetsbrev raderas samtidigt din information relaterade till prenumerationen på nyhetsbrevet.

Vi raderar information relaterad till evenemang eller utbildningar efter att evenemanget eller utbildningen i fråga har anordnats.

Vi behåller de personuppgifter som behandlas för registrering och inloggning på de områden som är avsedda för Verman-återförsäljare så länge vi anser att användaren är aktiv. Om användaren inte har loggat in på 18 månader uppger vi att användaren är inaktiv. Om vi ​​fastställer att användaren har blivit inaktiv kommer vi att radera uppgifterna senast ett år efter att vi har fastställt inaktiviteten.

Vi lagrar information som samlats in med hjälp av cookies i högst 24 månader, beroende på cookie.

5. Vem delar vi dina uppgifter med?

Som personuppgiftsansvarig behandlar Verman själv personuppgifter, men använder även olika tjänsteleverantörer för hjälp. Verman använder endast pålitliga partners och säkerställer genom avtal att tjänsteleverantörer förbinder sig att följa dataskyddslagstiftningen. Våra tjänsteleverantörer inkluderar:

 • Tillverkare av informationsteknologi och nätverkstjänster
 • Tillverkare av undersökningstjänster för onlineformulär
 • Producent av webbanalystjänster.

Verman kan också dela information med företag som tillhör samma koncern.

I undantagsfall, om utlämnande av information är nödvändigt för officiella ändamål eller för att följa lagstiftning, kommer vi att lämna ut information till en behörig myndighet eller domstol. Anonymiserade uppgifter kan till exempel lämnas ut till läkemedelskontrollmyndigheter i samband med anmälan om biverkningar.

6. Dataöverföring utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Verman behandlar uppgifter i Sverige, Finland och inom EU. Genom de tjänsteleverantörer som Verman använder kan data överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. När data överförs utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet säkerställer vi att skyddsnivån för personuppgifter inte äventyras med de medel som anges i dataskyddslagstiftningen.

7. Profilering

Profilering avser behandling av personuppgifter där vissa av dina personliga egenskaper utvärderas med hjälp av personuppgifter. Vi profilerar användare av Vermans webbplats, till exempel för att rikta marknadsföring och utveckla användarupplevelsen av onlinetjänster. Även om användaren kan vara profilerad, fattar inte Verman beslut baserat på profilering som har juridiska eller andra betydande konsekvenser.

8. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter i enlighet med dataskyddslagstiftningen:

Rätten att kontrollera uppgifter om dig själv och att rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter

Du har rätt att kontrollera vilken information om dig som har lagrats och att få en kopia av informationen i fråga. Du har även rätt att få felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättade.

Rätt att radera data (rätt att bli glömd)

I vissa situationer har du rätt att få dina uppgifter raderade. Du har rätt när

 • Informationen behövs inte längre för de ändamål för vilka den ursprungligen samlades in
 • Du återkallar det samtycke som är en förutsättning för behandlingen, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen av uppgifterna (när den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är samtycke)
 • Du invänder mot behandling av personuppgifter på grund av en speciell personlig situation när behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse. I samband med begäran måste du också identifiera den särskilda situation som ligger till grund för invändningar mot behandlingen (om den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är ett berättigat intresse)
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål
 • Personuppgifter har behandlats olagligt
 • Personuppgifter måste raderas för att uppfylla den rättsliga skyldighet som gäller för den personuppgiftsansvarige enligt lagstiftning.

Rätt att invända mot databehandling
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter på grund av en speciell personlig situation när behandlingen grundar sig på vårt berättigade intresse. I samband med begäran ska du ange den särskilda situation som ligger till grund för invändningar mot behandlingen.
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten
Om du anser att dina rättigheter har kränkts kan du lämna in ett klagomål till en dataskyddsmyndighet i Europeiska unionen. Integritetsskyddmyndigheten i Sverige kan du kontakta. Du hittar kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheten på www.imy.se.

Användning av rättigheter
Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta den kontaktperson som anges i punkt 1 i denna integritetspolicy.

9. Ändringar av integritetspolicyn

Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla Vermans hemsida. Av denna anledning kan vissa tjänster och funktioner läggas till eller de kan ändras, som ett resultat av detta kommer vi att uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Ändringar i lagstiftningen kan också skapa behov av att ändra eller förtydliga denna sekretesspolicy.

Denna integritetspolicy ger information om hur personuppgifter behandlas på webbplatserna för Verman Sverige AB (“Verman”) och dess varumärken (individuellt och kollektivt “Vermans webbplatser”). Personuppgifter som samlas in via Vermans webbplats behandlas i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig dataskyddslagstiftning.