Användarvillkor

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att följa användarvillkoren. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, använd inte denna webbplats. Användarvillkoren gäller för webbplatserna för Verman Sverige AB (“Verman”) och dess varumärken (individuellt och kollektivt “Vermans webbplatser”). Läs dessa användarvillkor noggrant varje gång du använder Vermans webbplats.

Genom att använda Vermans webbplats samtycker du till att följa de användarvillkor som gäller vid varje given tidpunkt. Eftersom Verman kan komma att ändra användarvillkoren uppmuntrar vi dig att granska dessa användarvillkor regelbundet.

Immateriella rättigheter

Innehållet på Vermans webbplats är skyddat i enlighet med upphovsrättslagen. Verman förbehåller sig alla rättigheter till Vermans webbplatser och deras innehåll, om inte annat anges i dessa användarvillkor eller på webbplatsen. Det är förbjudet att kopiera, distribuera eller spara innehållet på Vermans webbplats eller delar av den utan Vermans skriftliga medgivande i förväg, med undantag för särskilt nämnda undantag.

Vermans återförsäljare och samarbetspartners får använda material från bild- eller materialbanken när de talar om Vermans produkter i elektroniska eller tryckta medier och i samband med produktannonser. Dessutom är det tillåtet att använda bildbankens material för journalistiska ändamål, under förutsättning att källan till informationen anges vid användningen.

Annars får texten eller bilderna inte användas för kommersiella eller omoraliska ändamål. Vermans webbsidor kan ses och bläddras i och skrivas ut för användarens eget, personliga bruk.

Produkttillgänglighet

Verman säljer inte produkter som presenteras på webbplatsen direkt till konsumenter, så presentationen av produkter på Vermans webbplats är inte ett erbjudande om att sälja dem. Information om produkternas tillgänglighet eller lämplighet bör inhämtas från återförsäljarna före köp.

Disclaimer

Allt material som finns på Vermans webbplats tillhandahålls “i befintligt skick”, utan garantier av något slag. Verman garanterar inte en oavbruten eller felfri drift av Vermans webbplats och ansvarar inte för webbplatsens tillgänglighet. Verman förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, ändra webbsidorna eller deras innehåll eller blockera åtkomsten till webbsidorna helt eller delvis.

Vermans webbplats kan innehålla länkar till sidor som ägs eller underhålls av tredje part. När användaren går till sådana sidor måste användaren läsa och acceptera deras eventuella användarvillkor innan de börjar använda dem. Verman har ingen möjlighet att påverka innehållet på de sidor som dess sidor har länkar till och som har gjorts eller publicerats av någon annan än Verman, och Verman ansvarar inte för innehållet på dessa sidor.

Verman ansvarar inte för skador som direkt eller indirekt orsakats av användningen av Vermans webbplats och informationen där, såsom förseningar, inkomstbortfall, goodwill, nyttjanderätt eller information eller annan ekonomisk förlust. Verman ansvarar inte för direkta eller indirekta skador orsakade av tjänsten den erbjuder på Vermans webbplats eller avbrott av den, såsom förseningar, inkomstbortfall, goodwill, nyttjanderätt eller information eller annan ekonomisk förlust. Verman ansvarar inte heller för eventuella förluster eller skador orsakade av datasystem eller kommunikationsfel eller fel eller skadlig programvara.

Information som tillhandahålls av användaren

Genom att skicka material eller information till Verman, till exempel via e-post eller via onlineformuläret på Vermans webbplats, accepterar och bekräftar användaren att användaren har rätt att skicka materialet eller informationen till Verman för fri användning utan separat ersättning till användare eller tredje part. Dessutom måste användaren säkerställa att materialet eller informationen han/hon skickar inte är olagligt, strider mot goda seder eller på annat sätt olämpligt för publicering och att användaren innan sändning har vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för att hitta och ta bort virus eller annat skadligt eller destruktivt. egenskaper som kan finnas i materialet.

Verman ansvarar inte för innehållet i material eller information som skickas av användare av dess webbplats. Efter eget gottfinnande kan Verman när som helst ta bort material eller information som skickats av användare från sin webbplats.

Behandling av personuppgifter och cookies

Verman följer gällande dataskyddslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Vermans webbplats använder cookies för att samla in information om användningen av Vermans webbplats. Informationen används bland annat för att säkerställa säkerheten på Vermans webbplats, för att övervaka användningen, för att producera riktad annonsering och för att mäta effektiviteten i annonseringen. Mer information om cookies och behandlingen av personuppgifter finns i Cookiepolicyn och Sekretesspolicyn på Vermans webbplats.

Tillämplig lag

Svensk lag gäller för dessa användarvillkor.

Frågor och kommentarer

Vänligen skicka frågor och kommentarer angående dessa användarvillkor till info@verman.se.